Najnowsze pozycje

 • Arabistyka w PRL (1945-1990). Narodziny, historia, modernizacja 

  Landowski, Zbigniew (Episteme Lublin, 2021-12-21)
  Historia arabistyki polskiej jako instytucji oraz przebiegu modernizacji procesów badań naukowych i dydaktyki na arabistyce w latach 1945-1990.
 • Miasto przyszłości. Wyzwania dla gospodarki komunalnej i innych obszarów w obliczu kryzysu klimatycznego 

  Mazurek-Czarnecka, Agnieszka; Małecki, Piotr; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Attyka s.c. J. Jagła, W. Skrzypiec, 2022-04-21)
  Niniejsza monografia stanowi efekt badań oraz dyskusji naukowej nad aktualnymi problemami współczesnego świata w związku z wyzwaniami wynikłymi z pogłębiania się kryzysu klimatycznego, czy wręcz – katastrofy klimatyczn ...
 • Prognoza kryminologiczna. Porównanie rozwiązań estońskich i polskich 

  Burdziak, Konrad; Rüütel, Erik (Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2022-03-31)
 • Przestrzenie akustyki 

  Rosiński, Adam; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2021)
  Monografia wieloautorska Przestrzenie akustyki (Professional Acoustics) poświęcona została różnym dziedzinom i dyscyplinom nauki oraz sztuki, w których występuje problem dotyczący dźwięku, osadzonego w niejednorodnej ...
 • Kierownictwo w samorządzie terytorialnym. Analiza administracyjno-prawna 

  Szyrski, Mariusz (Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2015)
  Książka "Kierownictwo w samorządzie terytorialnym" to opis relacji prawnych, które występują w administracji publicznej. Książka analizuje takie pojęcia jak: kierownictwo, nadzór, kontrola, koordynacja, samorząd terytorialny, ...
 • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym w kontekście procesu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych 

  Konior, Agnieszka (Wydawnictwo Attyka, 2021)
  Publikacja porusza kwestię tego, w jaki sposób dziedzictwo kulturowe może być wykorzystywane w rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Wnioski w niej zawarte można także odnieść do rewitalizacji pozostałych obszarów ...
 • Doświadczenie pobytu w Polsce w narracjach zagranicznych studentów 

  Wąsikiewicz-Firlej, Emilia; Szczepaniak-Kozak, Anna; Lankiewicz, Hadrian (Wydawnictwo FRSE, 2022)
  Monografia jest poświęcona wzajemnym relacjom między językiem a komunikacją międzykulturową ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia znajomości języków obcych w kształtowaniu pozytywnych doświadczeń osobistych, zawodowych ...
 • Stała neutralność państwa w prawie międzynarodowym publicznym 

  Czachor, Rafał (Instytut Profesjonalnego Rozwoju, 2021)
  Prezentowana praca to pierwsza od wielu dekad w polskim obrocie naukowym monografia poświęcona instytucji stałej neutralności państwa w perspektywie prawnomiędzynarodowej. Przedstawia jej historię, treść, przykłady ...
 • Niemiecki system bankowo-finansowy 

  Dąbkowska, Anna; Flejterski, Stanisław; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Polityki Gospodarczej i Bankowości; Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie, Instytut Ekonomii i Finansów (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2021-12)
  Współczesny system bankowo-finansowy na świecie bywa określany jako krwioobieg gospodarki i nieustający plac budowy. Nazywany też przemysłem finansowym, uznawany jest za jeden z głównych filarów państwa i gospodarki, pełniąc ...
 • Wprowadzenie 

  Adamczyk, Marcin; Siekierka, Michał; Lubicz Miszewski, Michał (Wydawnictwo Naukowe FNCE, 2021-12)
 • Szkolenie selekcyjne kandydatów na pilotów wojskowych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

  Bogusz, Dariusz (Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej, 2020)
  Monografia systematyzuje wiedzę z zakresu teorii i praktyki ze szkolenia selekcyjnego kandydatów na pilotów wojskowych. Praca zawiera wyniki badań dotyczące historycznych założeń teoretycznych i praktyki szkolenia kandydatów ...
 • Selekcja i szkolenie lotnicze pilotów wojskowych w Siłach Zbrojnych RP 

  Bogusz, Dariusz (Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej, 2021)
  Praca zawiera opis systemu oświaty i edukacji obronnej w Polsce oraz formy współpracy Ministerstwa Obrony Narodowej z młodzieżą szkolną i studencką, a także organizacji rekrutacji, selekcji i szkolenia lotniczego. Obejmuje ...
 • Selekcja i szkolenie lotnicze pilotów wojskowych w Wielkiej Brytanii 

  Bogusz, Dariusz (Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej, 2021)
  Publikacja jest próbą usystematyzowania wiedzy o lotnictwie wojskowym w Wielkiej Brytanii, w szczególności sposobów selekcji i szkolenia kandydatów na pilotów wojskowych we wszystkich rodzajach sił zbrojnych. Praca zawiera ...
 • Citizen Science and Social Innovation: Mutual Relations, Barriers, Needs, and Development Factors 

  Klimczuk, Andrzej; Butkeviciene, Egle; Kerla, Minela (Frontiers Media, 2022)
  Social innovations are usually understood as new ideas, initiatives, or solutions that make it possible to meet the challenges of societies in fields such as social security, education, employment, culture, health, ...
 • Symulatory i trenażery lotnicze w szkoleniu pilotów wojskowych w Polsce 

  Bogusz, Dariusz (Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej, 2022-02)
  Monografia pod tytułem Symulatory i trenażery lotnicze w szkoleniu pilotów wojskowych w Polsce jest próbą usystematyzowania wiedzy o szkoleniu symulatorowym kandydatów na pilotów wojskowych oraz pilotów jednostek operacyjnych ...
 • State of the Art of Audio- and Video-Based Solutions for AAL 

  Aleksic, Slavisa; Atanasov, Michael; Agius, Jean Calleja; Camilleri, Kenneth; Cartolovni, Anto; Climent-Perez, Pau; Colantonio, Sara; Cristina, Stefania; Despotovic, Vladimir; Ekenel, Hazim Kemal; Erakin, Ekrem; Florez-Revuelta, Francisco; Germanese, Danila; Grech, Nicole; Sigurđardóttir, Steinunn Gróa; Emirzeoglu, Murat; Iliev, Ivo; Jovanovic, Mladjan; Kampel, Martin; Kearns, William; Klimczuk, Andrzej; Lambrinos, Lambros; Lumetzberger, Jennifer; Mucha, Wiktor; Noiret, Sophie; Pajalic, Zada; Perez, Rodrigo Rodriguez; Petrova, Galidiya; Petrovica, Sintija; Pocta, Peter; Poli, Angelica; Pudane, Mara; Spinsante, Susanna; Salah, Albert Ali; Santofimia, Maria Jose; Islind, Anna Sigríđur; Stoicu-Tivadar, Lacramioara; Tellioglu, Hilda; Zgank, Andrej (University of Alicante, 2022)
  It is a matter of fact that Europe is facing more and more crucial challenges regarding health and social care due to the demographic change and the current economic context. The recent COVID-19 pandemic has stressed this ...
 • PolSenior2. Badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych, w tym jakości życia związanej ze zdrowiem 

  Błędowski, Piotr; Grodzicki, Tomasz; Mossakowska, Małgorzata; Zdrojewski, Tomasz; Instytut Gospodarstwa Społecznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Projekt Strategiczny Starzenie i Długowieczność, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie; Zakład Prewencji i Dydaktyki, Gdański Uniwersytet Medyczny (Gdański Uniwersytet Medyczny, 2021)
 • Kompetencje 4.0 jako czynniki ułatwiające realizację i zarządzanie projektami w programie Erasmus+ oraz sprzyjające ich trwałości w czasach pandemii COVID-19 

  Poszytek, Paweł (Wydawnictwo FRSE, 2022)
  Celem tej książki było zbadanie, w jaki sposób kompetencje 4.0 uła­twiły liderom projektów Erasmus+ realizowanie, zarządzanie i zapew­nianie trwałości inicjatywom opartym na transnarodowej współpracy w czasie pandemii ...
 • Analizy popytu i podaży na rynku ubezpieczeń rolnych 

  Soliwoda, Michał; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2021)
  Niniejsza publikacja przedstawia wyniki prac zrealizowanych w ramach zadania 2 projektu pt.: Ubezpieczenia gospodarcze w holistycznym zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie zorientowanym na zrównoważenie, wdrażanie innowacji i ...
 • Health for Public, Public for Health. Heath systems in V4 countries 

  Romaniuk, Piotr; Grochowska-Niedworok, Elżbieta; Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2016-05-31)

zobacz więcej