Now showing items 1-12 of 12

  • Agricultural company and agricultural holding towards climate and agricultural policy changes (3) 

   Abramczuk, Łukasz; Adamski, Marcin; Augustyńska, Irena; Czułowska, Magdalena; Józwiak, Wojciech; Skarżyńska, Aldona; Zieliński, Marek; Ziętara, Wojciech; Żekało, Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2017)
   Problems that farms will have to face by 2025. Evaluation of the development capacity of medium-sized farms in the context of climate change and economic policy. Efficiency and farms afforesting lands against a background ...
  • Funkcjonowanie wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolnych a postęp biologiczny 

   Kagan, Adam; Adamski, Marcin; Kulawik, Jacek (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2012)
   Znaczenie postępu biologicznego w rolnictwie i problem praw własności. Wykorzystanie nośników postępu biologicznego w rolnictwie (w tym w wielkoobszarowych przedsiębiorstwach rolnych). Analiza produkcyjno-finansowa ...
  • Polish farms with cattle production in comparison to selected countries 

   Ziętara, Wojciech; Adamski, Marcin; Grodzki, Henryk (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2013)
   Miejsce i rola produkcji bydła w rolnictwie polskim i w wybranych krajach (Węgry, Niemcy, Dania, Holandia). Ocena potencjału produkcyjnego, organizacyjnego, kosztów i dochodów gospodarstw mlecznych badanych krajów w ...
  • Polskie gospodarstwa trzodowe i drobiarskie na tle gospodarstw wybranych krajów Unii Europejskiej 

   Ziętara, Wojciech; Mirkowska, Zofia; Adamski, Marcin; Blicharski, Tadeusz (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014)
   Miejsce i rola produkcji żywca wieprzowego i drobiowego w rolnictwie polskim i w wybranych krajach. Ocena potencjału produkcyjnego, organizacji produkcji kosztów i efektów polskich gospodarstw trzodowych i drobiowych w ...
  • Polskie gospodarstwa z chowem bydła na tle wybranych krajów 

   Ziętara, Wojciech; Adamski, Marcin; Grodzki, Henryk (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2013)
   Miejsce i rola produkcji bydlęcej w rolnictwie polskim i w wybranych krajach. Ocena potencjału produkcyjnego, organizacji produkcji, kosztów i efektów w gospodarstwach mlecznych (typ 45) badanych krajów w zależności od ...
  • Procesy dostosowawcze w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych 

   Adamski, Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2009)
   Rolnicze spółdzielnie produkcyjne w zbiorowości spółdzielni produkcji rolnej. Praca i ziemia jako podstawowe czynniki produkcji. Majątek spółdzielni i źródła jego finansowania. Działalność gospodarcza. Sytuacja ...
  • Procesy dostosowawcze w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych 

   Adamski, Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2008)
   Rolnicze spółdzielnie produkcyjne w zbiorowości spółdzielni produkcji rolnej. Praca i ziemia jako podstawowe czynniki produkcji. Majątek spółdzielni i źródła jego finansowania. Działalność gospodarcza. Sytuacja ...
  • Procesy dostosowawcze w wielkoobszarowych gospodarstwach popegeerowskich (lata 2003-2006) 

   Adamski, Marcin; Guzewicz, Wacław; Kagan, Adam; Zdzieborska, Maria (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2007)
   Procesy dostosowawcze w gospodarstwach popegeerowskich do wymagań rynku i wyzwań związanych z integracją: organizacja i zarządzanie, czynniki produkcji (siła robocza, ziemia, majątek trwały), wyniki produkcyjne. Sytuacja ...
  • Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne wobec zmian klimatu i polityki rolnej (3) 

   Abramczuk, Łukasz; Adamski, Marcin; Augustyńska, Irena; Czułowska, Magdalena; Józwiak, Wojciech; Skarżyńska, Aldona; Zieliński, Marek; Ziętara, Wojciech; Żekało, Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2017)
   Ważniejsze problemy, które gospodarstwa rolne napotkają do 2025 roku. Ocena możliwości rozwojowych gospodarstw rolnych średniej wielkości. Ocena funkcjonowania gospodarstw zalesiających grunty na tle gospodarstw pozostałych ...
  • Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne wobec zmian klimatu i polityki rolnej (5) 

   Adamski, Marcin; Jarzębowski, Sebastian; Józwiak, Wojciech; Kagan, Adam; Mirkowska, Zofia; Skarżyńska, Aldona; Sobierajewska, Jolanta; Zieliński, Marek; Ziętara, Wojciech; Żekało, Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2019)
   Jest to ostatnia z serii pięciu publikacji poświęconych zachowaniu się krajowych przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych w warunkach dyktowanych zachodzącymi zmianami klimatu i spodziewaną zmianą polityki rolnej, jaka ...
  • Ranking 300 najlepszych przedsiębiorstw rolnych w 2015 roku 

   Adamski, Marcin; Gac, Ewa; Gorzelak, Aleksander; Herda, Justyna; Kagan, Adam; Kowalski, Andrzej; Kulawik, Jacek; Osuch, Dariusz; Soliwoda, Michał; Zdzieborska, Maria (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Agencja Nieruchomości Rolnych, 2016)
   Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Agencją Nieruchomości Rolnych (Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa) od 1995 r. przygotowuje ranking najlepszych ...
  • Ranking 300 najlepszych przedsiębiorstw rolnych w 2016 roku 

   Adamski, Marcin; Gorzelak, Aleksander; Grzybowska, Elżbieta; Herda, Justyna; Kagan, Adam; Kowalski, Andrzej; Kulawik, Jacek; Osuch, Dariusz; Soliwoda, Michał; Zdzieborska, Maria (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2018)
   Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Agencją Nieruchomości Rolnych (obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) od 1995 r. przygotowuje ranking najlepszych ...