Now showing items 1-1 of 1

    • Hybrydowy model procesów pozapiecowej rafinacji stali 

      Kargul, Tomasz (Wydawnictwa AGH, 2013)
      W monografii przedstawiono koncepcję nowego modelu matematycznego, który wykorzystano do symulacji procesu argonowania stali w kadzi oraz procesu rafinacji w piecu kadziowym. W wyniku połączenia dwóch modeli opisujących ...