Now showing items 1-19 of 19

  • Absolwenci Wydziału Zarządzania AGH u progu kariery zawodowej 

   Górski, Piotr; Klimkiewicz, Katarzyna; Kowalik, Wojciech; Staszkiewicz, Marzena (Wydawnictwa AGH, 2015)
   Zagadnienia poruszane w książce należą jednocześnie do kilku dyscyplin z obszaru nauk społecznych: psychologii, pedagogiki, socjologii oraz zarządzania. Dotyczą zarówno kwestii teoretycznych związanych z aspiracjami ...
  • Dyskursy gier wideo 

   Kłosiński, Michał; Maj, Krzysztof M. (Ośrodek Badawczy Facta Ficta, 2019)
   Niniejsza książka ma formułować propozycję metodologicznego otwarcia groznawstwa, silnie akcentując rolę dyskursu i narracji już w dwóch tekstach otwierających: „Dyskursywne gry i dyskursy gier” Geralda Voorheesa oraz „Poza ...
  • Edukacja medialna 3.0 Krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji 

   Ptaszek, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019)
   „Edukacja medialna 3.0. Krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji” to książka, w której autor przedstawia istotę oraz główne założenia edukacji medialnej 3.0. Ze względu na konwergencję mediów ...
  • Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami 

   Ptaszek, Grzegorz; Stunża, Grzegorz D.; Pyżalski, Jacek; Dębski, Maciej; Bigaj, Magdalena (Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Sp. z o.o., 2020)
  • Ekologia akustyczna na obszarach leśnych 

   Piechowicz, Janusz; Ozga, Agnieszka; Mleczko, Dominik; Kasprzak, Cezary; Stryczniewicz, Lesław (Katedra Mechaniki i Wibroakustyki AGH, 2015)
  • Energy Policy Transition - The Perspective of Different States 

   Ruszel, Mariusz; Młynarski, Tomasz; Szurlej, Adam; Politechnika Rzeszowska; Uniwersytet Jagielloński; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Ignacy Lukasiewicz Energy Policy Institute, 2017-11-17)
  • Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym. Metody, narzędzia, dobre praktyki 

   Przybylski, Wojciech; Rudnicki, Seweryn; Szwed, Anna; Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera; Uniwersytet Jagielloński; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2010)
  • Komercjalizacja wiedzy. Praktyczny podręcznik dla przedstawicieli nauk społecznych 

   Rudnicki, Seweryn; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2013)
  • Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego 

   Kowalik, Wojciech; Malczyk, Krzysztof; Maźnica, Łukasz; Strycharz, Jan (Małopolski Instytut Kultury, 2013)
   Celem projektu badawczego była analiza rozwoju kapitału społecznego w kontekście działalności merytorycznej lokalnych centrów kultury w oparciu ramy teoretyczne zawarte w dokumencie Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego, ...
  • Kultura lokalnie. Między uczestnictwem w kulturze a partycypacją w zarządzaniu 

   Kowalik, Wojciech; Matlak, Małgorzata; Nowak, Agnieszka; Noworól, Kamilla; Noworól, Zofia (Małopolski Instytut Kultury, 2011)
   Książka pt. „Kultura lokalnie. Między uczestnictwem w kulturze a partycypacją w zarządzaniu” powstała jako efekt projektu badawczego Projekt „Partycypacyjne zarządzanie w lokalnych instytucjach kultury a profile uczestnictwa ...
  • Lokalne centra kultury: działania a diagnozy 

   Komusińska, Jagoda; Kowalik, Wojciech; Lubacha-Sember, Judyta; Maźnica, Łukasz; Sobolak, Dawid; Strycharz, Jan (Przedsiębiorstwo Społeczne Agencja Artystyczna GAP sp. z o.o., 2016)
  • Media.pl. Badania nad mediami w Polsce 

   Bielak, Tomasz; Ptaszek, Grzegorz; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (Libron, 2016)
   Antologia zawiera kilkanaście artykułów wybitnych polskich badaczy mediów. Teksty poświęcone są przemianom medialnym w Polsce. Dotyczą również statusu dyscypliny naukowej, jaką w ostatnich latach stała się „nauka o ...
  • Młodzi emeryci w Polsce. Między biernością a aktywnością 

   Krzyżowski, Łukasz; Kowalik, Wojciech; Suwada, Katarzyna; Pawlina, Anna (Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014)
  • Nowe perspektywy: nauki społeczne dla gospodarki 

   Rudnicki, Seweryn; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2011)
  • Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce 

   Kowalik, Wojciech; Krzyżowski, Łukasz; Noworól, Zofia; Knaś, Piotr (Małopolski Instytut Kultury, 2010)
   Książka zawiera diagnozę kultury w oparciu o pogłębioną analizę scen kultury w 10 gminach Małopolski. Wskazano w nim zależności pomiędzy działaniami kulturowymi podejmowanymi przez lokalnych aktorów kultury (instytucje ...
  • Talk show. Szczerość na ekranie? 

   Ptaszek, Grzegorz (Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007)
  • Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku 

   Gałuszka, Damian; Ptaszek, Grzegorz; Żuchowska-Skiba, Dorota; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydawnictwo Libron, 2016)
   Ze względu na duże zróżnicowanie i zakres zjawisk wynikających z wzrastającego udziału nowych technologii we współczesnym świecie rozdziały tworzące książkę zostały podzielone na cztery części. Pierwsza z nich skoncentrowana ...
  • Wpływ lokalnych planów rewitalizacji na wartość nieruchomości na przykładzie krakowskiego Zabłocia 

   Bieda, Agnieszka; Magoń, Karolina; Siudem, Beata (Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, 2017)
   Zabłocie to położony na prawym brzegu Wisły obszar Krakowa o powierzchni ok. 175 ha. Po raz pierwszy nazwa ta pojawia się w źródłach z XIV stulecia. Zlokalizowano tu wtedy port rzeczny oraz składy wydobywanej w Wieliczce ...
  • Zmierzch telewizji? Przemiany medium. Antologia 

   Bielak, Tomasz; Filiciak, Mirosław; Ptaszek, Grzegorz; SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (WN Scholar, 2011)