Now showing items 610-629 of 2655

  • Handel ludźmi. Przestrzeń prawnokarna i kryminalistyczno-kryminologiczna 

   Łabuz, Paweł; Malinowska, Irena; Michalski, Mariusz; Safjański, Tomasz (Difin SA, 2017)
   Przygotowana monografia jest pracą zbiorową grona wielu autorów reprezentujących różne środowiska: naukowe, służb i organów państwowych, którzy opracowali kompendium wiedzy z zakresu handlu ludźmi w całym jego spektrum ...
  • Handel o wysokiej częstotliwości na rynku walutowym 

   Lenczewski Martins, Carlos Jorge (Difin SA, 2017)
   Monografia stanowi całkowicie nową pozycję bibliograficzną na polskim rynku. Autor omawia nowoczesne cechy rynku walutowego (które rzadko kiedy występują w polskiej literaturze), jak również istotę handlu o wysokiej ...
  • Health for Public, Public for Health. Heath systems in V4 countries 

   Romaniuk, Piotr; Grochowska-Niedworok, Elżbieta; Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2016-05-31)
  • Heritage Interpretation 

   Nowacki, Marek (Wydawnictwo AWF w Poznaniu, 2012)
   Visiting tourist attractions is an important motive behind tourist trips. It provides an opportunity for a wide range of activities, such as watching exhibits, listening to guides' talks, reading descriptions on interpretive ...
  • Hermeneutyka gier wideo. Interpretacja, immersja, utopia 

   Kłosiński, Michał (Instytut Badań literackich Polskiej Akademii Nauk, 2018)
   Hermeneutyka gier wideo. Interpretacja, immersja, utopia [Hermeneutics of Video Games. Interpretation, Immersion, Utopia] is a book situated at the juncture of three discourses: philosophy and theory of literature, game ...
  • Hēdonē. Koncepcja przyjemności w filozofii Platona 

   Pacewicz, Artur (Polskie Forum Filozoficzne, 2016)
  • Highly commercial farms in family farming in Poland 

   Karwat-Woźniak, Bożena; Chmieliński, Paweł (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2007)
   Charakterystyka socjalno-ekonomicznej sytuacji gospodarstw wysokotowarowych. Analizowano ją w zależności od cech socjalno-demograficznych właścicieli, wielkości ekonomicznej, aktywności inwestycyjnej, wykorzystania środków ...
  • Hipersprężystoplastyczność 

   Jemioło, Stanisław; Gajewski, Marcin (Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2017-12-15)
   IV tom serii wydawniczej „Monografie Zakładu Wytrzymałości Materiałów, Teorii Sprężystości i Plastyczności”
  • Hipersprężystoplastyczność 

   Jemioło, Stanisław; Gajewski, Marcin (Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2014)
   W przypadku całej klasy zagadnień technicznych, takich jak gięcie na zimno i tłoczenie blach metalowych, zagadnień globalnego wyboczenia słupów albo lokalnego wyboczenia wiotkich elementów oraz ścianek elementów konstrukcji ...
  • Historia - Kultura - Pamięć 

   Barczyk, Alina; Bartnik, Anna; Bilski, Józef; Frączkiewicz, Marta; Gigoń, Mateusz; Jarno, Katarzyna; Jeleń, Aleksandra; Kluzik, Marcin; Kowal, Tomasz; Łaga, Zuzanna; Łukasiński, Jakub; Madej, Marcin; Pierściński, Wojciech; Piotrkowska, Agnieszka; Płonka, Piotr; Polańska, Ewelina Lillia; Ratuszniak, Jan; Rutkowska, Daria; Trembacz, Joanna; Zbrzeźniak, Marta; Ziober, Aleksandra; Niedzielska-Burdzy, Natalia (Studenckie Koło Naukowe Historyków im. K. Maleczyńskiego, 2014)
  • Historia 2.0. Materiały sympozjum "Historia 2.0 - Panta Rhei" XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich 

   Sobczak, Anna; Cichocka, Marta; Frąckowiak, Piotr; Uniwersytet Szczeciński (E-naukowiec, 2014-12-31)
   Termin „historia cyfrowa” pojawił się w drugiej połowie lat 90. XX wieku za sprawą Edwarda L. Ayersa z Virginia Center for Digital History, który dostrzegł zmiany zachodzące w dydaktyce oraz publikowaniu naukowym pod wpływem ...
  • Historia administracji 

   Górski, Grzegorz (Jagiellońskie Wydawnictwo Naukowe, 2011)
   Następujący po 1990 r. intensywny rozwój wyższego szkolnictwa prywatnego spowodował także swoisty renesans studiów na kierunku administracja. Równocześnie na uniwersyteckich Wydziałach Prawa odżyły studia na tym kierunku ...
  • Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dziejów instytucji i służb w latach 1764-1990 

   Misiuk, Andrzej (Difin SA, 2015)
   W prezentowanej książce autor przedstawił na tle wydarzeń politycznych i społeczno-ekonomicznych dzieje ustrojowe instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce w okresie od połowy XVIII wieku do 1989 r. Swoją narrację ...
  • Historia gospodarcza ciała. Studia z dziejów biologicznego standardu życia na ziemiach polskich 

   Kopczyński, Michał (Oficyna Wydawnicza Mówią wieki, 2018)
  • Historia Murzynowa Kościelnego : czyli krótka rozprawa między Panem, Wójtem a Plebanem 

   Mikulski, Daniel (Unitex, 2014)
   Murzynowo Kościelne położone jest w województwie wielkopolskim. To jedna z kilku wsi tej nazwy w powiecie średzkim, znajdujących się na terenie dawnego zaboru pruskiego. Miejscowość posiadająca średniowieczną metrykę i ...
  • Historia Polski od-nowa. Nowe narracje historii i muzealne narracje przeszłości 

   Kostro, Robert; Wóycicki, Kazimierz; Wysocki, Michał; Muzeum Historii Polski (Muzeum Historii Polski, 2014)
   Publikacja stanowi rezultat dwóch projektów: seminarium "Pamięć Europy Środkowej" i konferencji "Polskie muzea historyczne w kontekście europejskim".
  • Historia rozwoju teoretycznej myśli rachunkowości. Przegląd wybranych teorii, modeli i koncepcji 

   Klimczak, Katarzyna (Difin SA, 2015)
   Książka ukazuje historię teoretycznej myśli rachunkowości od początku jej rozwoju do czasów współczesnych. Autorkami są wykładowczynie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ogromny obszar badawczy, na który składa się ...
  • Historia Stoczni Gdańskiej 

   Knoch, Konrad; Kufel, Jakub; Polak, Wojciech; Ruchlewski, Przemysław; Staręga, Magdalena; Trzeciak, Andrzej (Europejskie Centrum Solidarności, 2018)
   Przedstawiamy obszerny zbiór tekstów poświęconych dziejom miejsca, w którym narodziła się Solidarność. Książka prezentuje polityczne, społeczne, gospodarcze, kulturowe i architektoniczne losy Stoczni Gdańskiej. Czytelnik ...
  • Historia wynagradzania twórczości 

   Wilkowski, Marcin (Fundacja Nowoczesna Polska, 2014)
  • The history of the collection of Romance manuscripts from the former Preussische Staatsbibliothek zu Berlin, kept at the Jagiellonian Library in Kraków - the overall study 

   Rzepka, Anna; Sosnowski, Roman; Tylus, Piotr (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012)
   Książka zawiera historię formowania się kolekcji rękopisów romańskich w Bibliotece Królewskiej w Berlinie (późniejszej Bibliotece Państwowej).