Show simple item record

dc.contributor.authorZielińska, Noemi
dc.contributor.authorShved, Viachaslau
dc.date.accessioned2018-12-28T08:33:02Z
dc.date.available2018-12-28T08:33:02Z
dc.date.issued2018-04-27
dc.identifier.citationZielińska N., Shved V., Podróż biograficzna po miastach Franciszka Skoryny, „Przegląd Środkowo-Wschodni”, t. 3, ISSN 2543-618X, Warszawa 2018, s. 9-33.pl
dc.identifier.other10.32612/uw.2543618X.2018.pp.9-33
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/16251
dc.description.abstractZadanie, jakie postawili przed sobą autorzy, to analiza zawierającej materiały biograficzne literatury przedmiotu oraz pokazanie społeczeństwu polskiemu wyników wszystkich badań w przystępnej formie. Artykuł pomoże zainteresowanym poszerzyć wiedzę z zakresu literatury oraz kultury białoruskiej. Na tle opisów miast, w których mieszkał i które odwiedził Franciszek Skoryna, przedstawiono charakterystykę okresu renesansu – niezwykle ważnego dla rozwoju literatury.pl
dc.description.abstractOur task was to analyse the existing literature, which contained biographical materials and to show the Polish society the results of all studies in an easy-to-understand form. Most literature of the subject is in Belarusian language, often inaccessible to Polish researchers and readers. Our article will help the interested people to broaden their knowledge of Belarusian literature. Let’s look at the cities in which Franciszek Skoryna lived and visited. Thanks to this, we will also be able to see the outline of the Renaissance, which is extremely important for the development of literature.en
dc.language.isopl
dc.publisherUniwersytet Warszawski Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniejpl
dc.rightsUznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/*
dc.subjectSkorynapl
dc.subjectdrukarstwopl
dc.subjectBibliapl
dc.subjecthistoria miastpl
dc.subjectzagadki biografiipl
dc.subjectScorynaen
dc.subjectprintingen
dc.subjectBibleen
dc.subjectcity historyen
dc.subjectbiography puzzlesen
dc.titlePodróż biograficzna po miastach Franciszka Skorynypl
dc.title.alternativeBiographic Travel through the Francysk Skoryna’s Citiesen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationUniwersytet Warszawskipl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska