Now showing items 1-6 of 6

  • Polacy wśród mniejszości narodowych współczesnej Ukrainy 

   Dwornik, Kamil (Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2010)
  • „alicja” Romana Honeta – szkic analityczny 

   Lewczuk, Paulina; Lewkowicz, Dorota; Biliński, Andrzej; Boroch, Robert (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016)
   The article analyses the volume of poetry by Roman Honet, alicja, by means of the method of analysis and interpretation of a literary text proposed by Jerzy Faryno. The division into primary content (direct, resulting ...
  • Szkolnictwo mniejszości ukraińskiej w Polsce i polskiej mniejszości na Ukrainie 

   Zadrożna, Hanna (Uniwersytet Warszawski Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, 2016-12-15)
   The article discusses the situation of the Ukrainian minority in Poland and the Polish minority in Ukraine with special emphasis on education. The author made a comparative analysis showing the policy of the authorities ...
  • Problematyka szkolnictwa Rusinów Karpackich na Słowacji i Ukrainie po 1989 roku 

   Zakrzewska, Katarzyna (Uniwersytet Warszawski Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, 2016-12-15)
   The article concerns the education situation of Carpatho-Rusyns in Slovakia and Ukraine. The author has analyzed the policy of those countries towards Rusyn minority, political and cultural function of education and prospects ...
  • Świadectwa polskiej kultury na Białorusi 

   Soboń, Klaudia (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017)
   Through the centuries, history united Poland and Belarus, therefore Belarus was almost completely Polonized. The history events and border moving of both nations caused that Poles are second biggest national minority after ...
  • Podróż biograficzna po miastach Franciszka Skoryny 

   Zielińska, Noemi; Shved, Viachaslau (Uniwersytet Warszawski Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, 2018-04-27)
   Zadanie, jakie postawili przed sobą autorzy, to analiza zawierającej materiały biograficzne literatury przedmiotu oraz pokazanie społeczeństwu polskiemu wyników wszystkich badań w przystępnej formie. Artykuł pomoże ...