Now showing items 1-1 of 1

    • Europa Środkowo-Wschodnia w perspektywie interdyscyplinarnej 

      Getka, Joanna; Grzybowski, Jerzy; Kramar, Rostysław; Uniwersytet Warszawski (Uniwersytet Warszawski, Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, 2015)
      Monografia, którą trzymacie Państwo w ręku, stanowi prezentację wyników badań naukowców z Polski i zagranicy zajmujących się tematyką Europy Środkowo-Wschodniej. Wydawcy niniejszego tomu postawili sobie za cel zaprezentowanie ...