Show simple item record

dc.contributor.authorBiel, Łucja
dc.date.accessioned2017-12-01T20:48:48Z
dc.date.available2017-12-01T20:48:48Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-83-935320-4-9
dc.identifier.issn2544-4913
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/13386
dc.descriptionGruszczyńska, Ewa; Leńko-Szymańska, Agnieszka, red. (2016). Polskojęzyczne korpusy równoległe. Polish-language Parallel Corpora. Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej, pp. 198-208.en
dc.description.abstractW artykule opisano mieszaną strukturę gatunkowego korpusu porównawczo-równoległego budowanego w ramach projektu PL EUROLECT finansowanego przez NCN (grant SONATA BIS, 2015-2018). Celem projektu jest kompleksowe zbadanie polskiego eurolektu, nowej hybrydowej odmiany języka polskiego powstającej w wyniku tłumaczenia i stosowanej w kontekście unijnym oraz dogłębne zrozumienie procesów i czynników go kształtujących, a także jego wpływu na poakcesyjną polszczyznę urzędową. Podstawą korpusu będzie struktura gatunkowa obejmująca cztery gatunki uznane za reprezentatywne dla komunikacji unijnej (akty prawne, orzeczenia, sprawozdania i urzędowe strony internetowe dla obywateli) podzielone na podgatunki – np. w ramach korpusu aktów prawnych wydzielone zostaną podkorpusy rozporządzeń, dyrektyw i decyzji. Struktura gatunkowa korpusu umożliwi zbadanie zróżnicowania wewnętrznego eurolektu i uzyskanie bardziej precyzyjnych danych ilościowych. Na strukturę gatunkową zostanie nałożony dwujęzyczny korpus równoległy zawierający wyrównane teksty w języku angielskim i polskim oraz jednojęzyczny korpus porównawczy zawierający nieprzetłumaczone teksty administracyjne w języku polskim, a także – jako punkt odniesienia – zrównoważona próba Narodowego Korpusu Języka Polskiego. Mieszana struktura korpusu ma umożliwić badanie dwóch fundamentalnych relacji, tj. ekwiwalencji – relacji eurolektu do tekstów źródłowych (korpus równoległy) oraz dopasowania tekstowego – relacji eurolektu do nieprzetłumaczonych tekstów w języku docelowym (korpus porównawczy). W strukturze korpusu uwzględniony zostanie również korpus diachroniczny polszczyzny urzędowej sporządzony dla poszczególnych gatunków z okresu przedakcesyjnego i poakcesyjnego w celu zbadania wpływu eurolektu na urzędową odmianę języka polskiego. Uzyskane dane ilościowe będą rejestrować stan eurolektu i polszczyzny w przekroju gatunkowym w konkretnych przedziałach czasowych, i stanowić punkt odniesienia dla innych badaczy. Gatunkowe dane ilościowe otrzymane z analizy korpusowej zostaną poddane triangulacji z danymi jakościowymi (analiza dyskursu, semiotyka społeczna, badania prawnoporównawcze terminologii). Celem metodologicznym jest opracowanie interdyscyplinarnego modelu teoretycznego do badania odmian języka powstających z udziałem tłumaczy.pl
dc.language.isoen
dc.publisherInstytut Lingwistyki Stosowanej UWen
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectparallel corpusen
dc.subjectcomparable corpusen
dc.subjectgenre-based corpusen
dc.subjectPolishen
dc.subjectEnglishen
dc.subjectEurolecten
dc.subjectinstitutional translationen
dc.subjectkorpus równoległypl
dc.subjectkorpus porównawczypl
dc.subjectkorpus gatunkowypl
dc.subjectjęzyk polskipl
dc.subjectjęzyk angielskipl
dc.subjecteurolektpl
dc.subjecttłumaczenie instytucjonalnepl
dc.titleMixed corpus design for researching the Eurolect: a genre-based comparable-parallel corpus in the PL EUROLECT projecten
dc.title.alternativeMieszana struktura korpusu do badania eurolektu – gatunkowy korpus porównawczo-równoległy w ramach projektu PL EUROLECTpl
dc.typearticleen
dc.contributor.organizationUniwersytet Warszawskien


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.