Now showing items 1-1 of 1

    • Ponowoczesne przestrzenie oddziaływań wychowawczo-formacyjnych Kościoła i „ziemie niczyje” 

      Grudziński, Andrzej; Jarkiewicz, Katarzyna; Jasnos, Renata; Kisiel-Dorohinicka, Celina; Majewski, Józef; Mari, Giuseppe; Mariański, Janusz; Mrozek, Andrzej; Siuda, Piotr (Akademia Ignatianum w Krakowie ; Wydawnictwo WAM, 2015-12)
      Spis treści: Wprowadzenie do serii „Cultura – Spiritualitas – Educatio”. Reanata Jasnos, Projekt „Wychowawcze oddziaływania Kościoła w kontekście zmian społeczno-kulturowych” Misja wychowawcza Kościoła w realiach ...