Now showing items 1-1 of 1

    • Świadczenia z pracowniczych planów kapitałowych 

      Jakubowski, Sebastian (Rzecznik Finansowy, Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej, 2019-10-08)
      Artykuł zawiera szczegółową analizę ustawowych form wypłat środków z rachunku uczestnika pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Pierwszym celem artykułu jest wyodrębnienie dopuszczalnych przez prawo form wypłat środków ...