Now showing items 1-1 of 1

    • Анализ рынка сельскохозяйственных тракторов в Eвропейском союзе 

      Izdebski, Waldemar; Skudlarski, Jacek; Zając, Stanisław; Zayka, Svetlana Aleksandrovna; Maznev, Gregory Evteevich (Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, 2014)
      Przedstawiono aktualną sytuację oraz perspektywy na rynku ciągników rolniczych w krajach Unii Europejskiej oraz w Polsce. W ostatnich latach w Unii Europejskiej odnotowuje się wzrost sprzedaży ciągników rolniczych. W roku ...