Now showing items 1-20 of 49

  • Analiza rozstępów cenowych na głównych rynkach rolno-żywnościowych 

   Figiel, Szczepan; Popiołek, Robert (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2009)
   Rozstępy cenowe w ujęciu nominalnym i realnym, ich struktura w łańcuchu marketingowym oraz wielkość na tle skupu, produkcji i spożycia, na rynku podstawowych produktów rolnych i żywnościowych: mleka i wybranych produktów ...
  • Ceny nawozów mineralnych w Polsce i ich powiązanie z rynkami międzynarodowymi 

   Rembeza, Jerzy; Zalewski, Arkadiusz (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2013)
   Przedstawiono długo- i krótkookresowe powiązania pomiędzy cenami nawozów na rynku polskim a cenami na rynku międzynarodowym. Analizą objęto ceny mocznika, superfosfatu potrójnego oraz soli potasowej na rynku polskim i ...
  • Dlaczego potrzebujemy oceny nauki i technologii? 

   Sojak, Radsław (Biuro Analiz Sejmowych, 2015-09)
  • Economic and social conditions of the development of the Polish food economy following Poland's accession to the European Union (Synthesis) 

   Figiel, Szczepan; Józwiak, Wojciech; Kowalski, Andrzej; Rowiński, Janusz; Seremak-Bulge, Jadwiga; Sikorska, Alina; Skarżyńska, Aldona; Urban, Roman (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2010)
   Pozycja rolnictwa polskiego na globalnym rynku żywnościowym. Polska gospodarka żywnościowa w pierwszych latach po akcesji. Monitoring i analiza zmian polskiego łańcucha żywnościowego. Polskie gospodarstwa rolnicze w ...
  • Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej (Synteza) 

   Figiel, Szczepan; Józwiak, Wojciech; Kowalski, Andrzej; Rowiński, Janusz; Seremak-Bulge, Jadwiga; Sikorska, Alina; Skarżyńska, Aldona; Urban, Roman (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2010)
   Miejsce polskiego rolnictwa na globalnym rynku żywnościowym. Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkostwa. Monitorowania oraz analiza zmian polskiego łańcucha żywnościowego. Polskie gospodarstwa rolnicze w ...
  • The Evolution of The Agri-Food Sector in Terms of Economic Transformation, Membership in The EU and Globalization of The World Economy 

   Szajner, Piotr; Szczepaniak, Iwona (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 2020)
   The aim of the article is to contribute to the discussion and research devoted to the evolution of the agri-food sector in the period of systemic transformation, Poland’s membership in the European Union, and globalization ...
  • Ewolucja podstawowych rynków rolnych i jej wpływ na transmisję cen w latach 1990-2008 

   Rembeza, Jerzy; Seremak-Bulge, Jadwiga (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2009)
   Zmiana rynkowych uwarunkowań funkcjonowania podstawowych rynków rolnych. Zmiany krajowej podaży. Zmiany w handlu zagranicznym produktami rolno-żywnościowymi. Zmiany struktur produkcyjnych. Transmisja cen pomiędzy polskimi ...
  • Food economy and rural areas in Poland - structural changes and effectiveness of public policy 

   Łopaciuk, Wiesław; Wasilewski, Adam; Wigier, Marek (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014)
   Pojęcie nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku. Rozwój gospodarczy i zmiany strukturalne w rolnictwie. Zmiany strukturalne w sektorze rolno-spożywczym w okresie członkostwa Polski w UE. Analiza instrumentów WPR mających ...
  • Global production of biofuels in the context of food security 

   Rosiak, Ewa; Łopaciuk, Wiesław; Szajner, Piotr; Grochowska, Renata (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014)
   Produkcja biopaliw a bezpieczeństwo żywnościowe- konkurencja i współzależność. Surowce do produkcji biopaliw na tle uwarunkowań rynków światowych: zboża, trzcina cukrowa, surowce, oleiste. światowy rynek biopaliw: regulacje ...
  • Katowice w oczach młodych – notatki z badań antropowizualnych 

   Strzoda, Marta Joanna (Towarzystwo Doktorantów UJ, 2010)
   I wish to present the result of my research studies on the anthropo-visual aspect of the urban spaces of Katowice conducted between November 2007 and August 2008. The studied group comprised 10 young residents of Katowice ...
  • Marka – składowa wizerunku firmy szkoleniowej na polskim rynku 

   Żukowska, Joanna (MAGNANIMITAS, 2011)
   Artykuł porusza kwestie kreowania marki firm szkoleniowych. Rozważania rozpoczynają się od przeglądu i charakterystyki definicji pojęć – marka, wizrunek czy tożsamość. Zaprezentowana jest też charakterystyka rynku szkoleniowego ...
  • Monitoring rynków rolno-spożywczych w warunkach zmieniającej się sytuacji ekonomicznej. Synteza z wyników badań 

   Szajner, Piotr; Seremak-Bulge, Jadwiga; Grzelak, Aleksander; Szczepaniak, Iwona; Mroczek, Robert (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014)
   Sytuacja na światowym rynku wybranych produktów rolnych i jej wpływ na rynki krakjowe: zboża, oleiste, cukier, mleko i produkty mleczarskie, mięso i produkty mięsne, ryby i przetwory rybne, nawozy mineralne. Metody i ...
  • Monitorowanie oraz analiza zmian polskiego łańcucha żywnościowego. Synteza z realizacji tematu III 

   Morkis, Grażyna; Nosecka, Bożena; Seremak-Bulge, Jadwiga (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2010)
   Monitorowanie stanu wdrożenia systemów zarządzania jakością i ich wpływu na konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego: stan wdrożenia i wdrażania systemów zarządzania jakością; wpływ tych systemów na koszty ...
  • Nowa Ekonomia i rozdroża kapitalizmu: perspektywa socjologiczna 

   Leonarska, Dorota (Towarzystwo Doktorantów UJ, 2017)
   Nowość „Nowej Ekonomii” wynika z wielkich zmian, jakie zachodzą we współczesnym świecie. Mają one poważne cywilizacyjne podłoże. W niniejszym artykule zarysowano procesy kształtujące współczesną cywilizację, składające ...
  • Ocena konkurencyjności polskich producentów żywnosci po akcesji do Unii Europejskiej (synteza) 

   Ambroziak, Łukasz; Drożdż, Jadwiga; Juchniewicz, Małgorzata; Judzińska, Agnieszka; Szczepaniak, Iwona; Tereszczuk, Mirosława (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2009)
   Wyniki handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi. Rola wymiany zagranicznej w sprzedaży podstawowych działów produkcji rolniczej i poszczególnych branż przemysłu spożywczego. Ocena wskaźnikowa konkurencyjności ...
  • Ocena skutków potencjalnych zmian Wspólnej Polityki Rolnej oraz wpływu uwarunkowań makroekonomicznych na polski sektor rolno-żywnościowy na podstawie wyników modelowania 

   Figiel, Szczepan; Hamulczuk, Mariusz; Bukowski, Marcin; Gadomski, Jan; Hertel, Katarzyna; Owsiński, Jan W. (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2009)
   Zastosowanie strukturalnego modelu gospodarki polskiej klasy DSGE: charakterystyka modelu, założenia i wyniki symulacji. Zastosowanie modelu równowagi cząstkowej AGMEMOD: charakterystyka modelu, założenia, wyniki symulacji. ...
  • Ocena wpływu Wspólnej Polityki Rolnej na rynki rolne 

   Chudoba, Łucja; Dzwonkowski, Wiesław; Grochowska, Renata; Łopaciuk, Wiesław; Mierwiński, Janusz; Mroczek, Robert; Rowiński, Janusz; Rycombel, Danuta; Smoleński, Tomasz; Smoleński, Zygmunt; Tereszczuk, Mirosława; Urban, Roman (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2008)
   Wpływ WPR na sytuację na rynkach: zbóż, cukru, mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego, mleka, owoców i warzyw, skrobi ziemniaczanej, napojów i żywności wysoko przetworzonej. Ocena wpływu WPR na rynki rolne w Polsce. ...
  • Patologie w zachowaniach konsumentów na rynku 

   Smyczek, Sławomir; Gabryś-Kabocik, Marta; Matysiewicz, Justyna; Tetla, Agnieszka (Wydawnictwo Placet, 2017-04-11)
   Celem głównym pracy była zatem identyfikacja zachowań patologicznych konsumentów na rynku. Istotnym celem teoretycznym było opracowanie typologii konsumentów w świetle ich postaw wobec zachowań patologicznych oraz budowa ...
  • Polish farms with cattle production in comparison to selected countries 

   Ziętara, Wojciech; Adamski, Marcin; Grodzki, Henryk (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2013)
   Miejsce i rola produkcji bydła w rolnictwie polskim i w wybranych krajach (Węgry, Niemcy, Dania, Holandia). Ocena potencjału produkcyjnego, organizacyjnego, kosztów i dochodów gospodarstw mlecznych badanych krajów w ...
  • The Polish food sector in the first years of membership (Synthesis) 

   Urban, Roman; Szczepaniak, Iwona; Mroczek, Robert (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2010)
   Wpływ integracji z UE na rolnictwo: wyniki produkcyjne, relacje czynników wytwórczych i produktywność, dochody, przemiany strukturalne. Przemysł spożywczy w procesie integracji z UE: przyspieszenie rozwoju, poprawa ...