Now showing items 1-1 of 1

    • Wolność w Internecie a odpowiedzialność na przykładzie sektora fonograficznego 

      Janowska, Anna Anetta (Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2009)
      Internet powstał jako wolne medium, które miało umożliwiać użytkownikom dzielenie się posiadanymi przez nich zasobami w sposób wolny i nieograniczony. Internauci przywykli więc uważać wszystkie treści dostępne w sieci za ...