Now showing items 1-1 of 1

    • Narracje fantastyczne 

      Maj, Krzysztof M.; Olkusz, Ksenia; Ośrodek Badawczy Facta Ficta; Uniwersytet Jagielloński (Ośrodek Badawczy Facta Ficta, 2017)
      Książka "Narracje fantastyczne" pod wspólną redakcją Kseni Olkusz i Krzysztofa M. Maja jest piątym tomem serii „Perspektywy Ponowoczesności”, zbierającym na blisko siedmiuset stronach trzydzieści tekstów naukowych ...