Now showing items 1-2 of 2

  • Nowi pracownicy a kultura organizacyjna przedsiębiorstwa. Studium folkloru fabrycznego. 

   Konecki, Krzysztof Tomasz (Wydawnictwo UŁ, 2007-04)
   Monografia zawiera analizę procesu stawania się pracownikiem przedsiębiorstwa przemysłowego. Badania oparto na obserwacji uczestniczacej i wywiadach swobodnych. Użyto do analizy danych metodologii teorii ugruntowanej. Autor ...
  • O szkole jako fabryce nudy i śmiechu 

   Motyl, Karol (Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2014)
   Tekst jest próbą opisania szkoły za pomocą metafory fabryki. Patrząc z tej perspektywy, automatyzm szkolny, powtarzalność, cykliczność i przewidywalność wiążą się z powstaniem nudy. Nuda jest sytuacją trudną, dlatego ...