Now showing items 1-4 of 4

  • Logistyka wielopodmiotowych akcji ratowniczych 

   Abgarowicz, Grzegorz; Bonczek, Bogdan; Czerwienko, Dariusz; Dworecki, Stanisław E.; Dziechciarz, Anna; Grabowski, Andrzej; Jurecki, Leszek; Klusek, Sławomir; Nowak, Eugeniusz; Piec, Robert; Riegert, Dorota; Roguski, Jacek; Ślosorz, Zuzanna; Ziegler, Andrzej (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2015)
   Monografia Logistyka wielopodmiotowych akcji ratowniczych ma na celu zapoznanie osób zainteresowanych organizacją i zarządzaniem akcjami ratowniczo-gaśniczymi pod względem logistycznym. W publikacji przedstawiono ...
  • Pamięć przyszłości. Analiza ryzyka dla zarządzania kryzysowego 

   Abgarowicz, Grzegorz; Cebul, Krzysztof; Abgarowicz, Inga; Wachnik, Monika; Plasota, Tomasz; Połeć, Bartłomiej; Napiórkowski, Maciej (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2015)
   Zakres, w jakim uda się nam ograniczyć własną niepewność oraz osiągnąć oczekiwany poziom bezpieczeństwa, jest wprost proporcjonalny do pracy, jaką włożymy w proces planowania i przygotowania. Niemniej sam wysiłek nie ...
  • Zarządzanie ryzykiem. Przegląd wybranych metodyk 

   Wróblewski, Dariusz; Abgarowicz, Grzegorz; Abgarowicz, Inga; Banulska, Anna; Gołębiewski, Jan; Guzewski, Piotr; Kędzierska, Maria; Małozięć, Daniel; Napiórkowski, Maciej; Połeć, Bartłomiej; Skomra, Witold; Sobór, Ewa; Sowa, Tomasz; Stępień, Paweł; Trzcińska, Małgorzata (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy, 2015)
   „Zarządzanie ryzykiem – przegląd wybranych metodyk” to piąta publikacja z zakresu zarządzania kryzysowego i zarządzania ryzykiem, która powstała w ramach projektu „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego ...
  • Zarządzanie ryzykiem. Przegląd wybranych metodyk. Wydanie rozszerzone 

   Abgarowicz, Grzegorz; Abgarowicz, Inga; Banulska, Anna; Gołębiewski, Jan; Guzewski, Piotr; Kędzierska, Maria; Małozięć, Daniel; Napiórkowski, Maciej; Połeć, Bartłomiej; Skomra, Witold; Sobór, Ewa; Sowa, Tomasz; Stępień, Paweł; Trzcińska, Małgorzata; Wróblewski, Dariusz (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy, 2018-02-01)
   a podstawie danych z Systemu Informacji Prawnej LEX stwierdzono, że pojęcie „ryzyko” występuje w 4828 aktach prawnych, co daje prawie dwukrotny wzrost w ciągu ośmiu lat względem 2009 roku, w którym pojawiało się ono w 2686 ...