Now showing items 1-1 of 1

    • Własny region w szkolnej edukacji geograficznej wobec procesu globalizacji 

      Kopeć, Krzysztof (Ecovast – Europejski Ruch Odnowy Wsi i Małych Miast – Sekcja Polska, Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Białostocki, 2004)
      W ostatnich latach coraz wyraźniej zaczynamy odczuwać potrzebę zwiększenia wymiaru w jakim jest realizowana edukacja regionalna. Bezspornym wydaje się przy tym, że musi być ona poddana odpowiedniej modernizacji. Nie ilość ...