Witamy w repozytorium Centrum Otwartej Nauki. Repozytorium zawiera publikacje polskich naukowców w otwartym dostępie. Zapraszamy do zarejestrowania się i dodawania publikacji oraz korzystania z zasobów repozytorium.

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki jest adresowane do całego polskiego środowiska naukowego. W repozytorium są udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie. Dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w repozytorium jest otwarty. Repozytorium jest zgodne z opracowanym przez Open Archive Initiative (OAI) protokołem pobierania metadanych, dzięki czemu dokumenty w nim udostępnione są łatwe do odnalezienia poprzez serwisy gromadzące informacje o zasobach naukowych w formie cyfrowej. Repozytorium jest oparte o oprogramowanie DSpace, dostosowane do lokalnych potrzeb przez programistów z Centrum Otwartej Nauki.

Wybierz zbiór, którego kolekcje chcesz przeglądać.

 • Konstytucyjna ochrona wolności wypowiedzi w Polsce 

  Mojski, Wojciech (Towarzystwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS, 2014)
  Niniejsza monografia, będąca zmodyfikowaną wersją mojej pracy doktorskiej obronionej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w październiku 2014 r., stanowi próbę zidentyfikowania ...
 • Robotyzacja wojny 

  Kopeć, Rafał (Wyższa Szkoła Humanistyczna Imienia Aleksandra Gieysztora. Wydział Nauk Politycznych, 2016-11)
  Historia wojen skwapliwie odnotowuje zmiany, które w sposób rewolucyjny prowadziły do przekształcenia obrazu pola bitwy. Wydaje się, że stoimy obecnie u progu kolejnej rewolucji, związanej z zastosowaniem robotów w ...
 • Kiriwina: język Wysp Trobrianda 

  Szczerbowski, Tadeusz (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002)
 • Values Appreciated by Contemporary Youth - Based on Research Conducted Among Polish-Lithuanian Youth 

  Przybysz-Zaremba, Małgorzata; Siedlaczek-Szwed, Aleksandra (Albena Co. Bulgaria, 2018-09)
  The text presents the research considering the most important values preferred by some Polish-Lithuanian youth. The research was conducted among 385 pupils at the age 13-16. The research applied a survey questionnaire. The ...
 • Designing BP-IS Aligned Models: An MDA-based Transformation Methodology 

  Khlif, Wiem; Elleuch, Nourchene; Alotabi, Enaam; Ben-Abdallah, Hanêne (INSTICC, 2018)

zobacz więcej